• شبیه سازی محاسبات ابری


  گروه ما متشکل از چند تن از فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر-نرم افزار است که در حال حاضر به صورت تخصصی در زمینه شبیه سازی محاسبات ابری با استفاده از 2 شبیه ساز قدرتمند کلود سیم (Cloud-Sim) و کلود آنالیست (Cloud Analyst) فعالیت دارد.
  طی چند سال گذشته (از سال 91 تا کنون) بیش از سی پروژه محاسبات ابری با موضوعات زمانبندی کار، توازن بار و سرویس های ذخیره سازی در کارنامه DoPrj.com ثبت شده است.
  موضوعاتی که گروه ما علاقه مند به همکاری و مشاوره دارد شامل الگوریتم های فرا اکتشافی یا فرا ابتکاری یا metaheuristic algorithms مانند فاخته یا CUCKOO، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم آدابوست، زنبور عسل و دیگر الگوریتم های مشابه است.
  ماهیت برخی از موضوعات ابری مانند توازن بار به گونه ای است که پیشنهاد میشود با شبیه ساز کلود آنالیست شبیه سازی گردد. هرچند که تمامی موضوعات ابری قابلیت شبیه سازی با شبیه ساز قدرتمند کلود سیم را دارند. گفتنی است برخی شبیه سازهای با محیط گرافیکی مانند کلود آنالیست بر پایه شبیه ساز کلود سیم طراحی شده اند.
  از این رو تیم Cloud سایت DoPrj.com در دو حوزه مجزای زیر مشغول فعالیت هستند:

  1-Cloud-Sim

  2-Cloud-Analyst